Cuộn Stainless Steel - Lò Xo

Lò xo đóng NiTi Closed Springs bottle cap end

225,0002,050,000

Cuộn Stainless Steel - Lò Xo

Lò xo mở NiTi Memory Open Coil

250,000700,000

Cuộn Stainless Steel - Lò Xo

Lò xo đóng NiTi Closed

187,0001,700,000
245,000920,000

Cuộn Stainless Steel - Lò Xo

Lò xo Auxilary Light Torquing Arch

3,250,000 Mua ngay

Cuộn Stainless Steel - Lò Xo

Lò xo Anterior Root Torquing (ART)

185,000875,000

Cuộn Stainless Steel - Lò Xo

Lò xo xoay Rotation Spring Right/Left

250,000