Thun liên hàm Latex Elastics lực Extra Heavy/Maximum (100 Sợi/gói)

45,000

45,000
Đã bán 4

  Miễn phí vận chuyển

Thun liên hàm Latex Elastics lực Extra Heavy/Maximum (100 Sợi/gói)
  • Sản phẩm được làm bằng cao su với chất lượng hàng đầu và kích thước chính xác.
  • Sử dụng kỹ thuật độc quyền để đảm bảo lực kéo nhất quán.
Lực

Extra Heavy 8 oz, Maximum 14 oz

Size

5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 13mm