Tube dán R6, R7 các loại

120,000

120,000
Hãy trở thành người đầu tiên mua sản phẩm này!

  Miễn phí vận chuyển
📜    Quy cách sản phẩm: Túi 1 chiếc (Slot: .022)
    Khuyến mãi:
          Mua 15 ống loại 1 ống non tặng 5 ống cùng loại.
          Mua 21 ống loại 1 ống con hoặc 2 ống non tặng 3 ống cùng loại.

 📝   Vui lòng ghi chú vị trí răng cần lấy VD: R16,R27…

Tube dán R6, R7 các loại
Phân Loại

1 Ống R6 Con, 1 Ống R6 Non, 1 Ống R7 Con, 1 Ống R7 Non, 2 Ống R6, 2 Ống R7