American Orthodontics tự hào đã chiến thắng 5 giải thưởng Orthotown Townie Choice trong năm 2021

American Orthodontics tự hào đã chiến thắng 5 giải thưởng Orthotown Townie Choice trong năm 2021, nổi bật là chiến thắng một lần nữa ở hạng mục mắc cài Metal Twin. Đây là năm thứ 9 liên tiếp AO được công nhận có nhiều sản phẩm tốt nhất và đã nâng tổng số giải thưởng lên 51 trong lịch sử 9 năm của cuộc thi. Các chuyên gia chỉnh nha bình chọn theo hạng mục dựa trên kinh nghiệm của họ về các sản phẩm và dịch vụ.

1. Năm 2021, dòng mắc cài MiniMaster Series của AO đã giành được danh hiệu cao nhất trong hạng mục Metal Twin trong 3 năm liên tiếp.

2. Dây Niti HA Tanzo một lần nữa chiến thắng trong hạng mục Archwires, đánh dấu 8 năm liên tiếp giành được danh hiệu cao nhất.

3. Nhiều sản phẩm đoạt giải Townie Choice trước đây của AO đã được kết hợp thành một hạng mục giải thưởng duy nhất là Bands and Attachments từ năm 2019 (bao gồm bands MR1, thun chuỗi, thun đơn và chỉ thép buộc, buttons, lò xo đóng & mở) một lần nữa chiến thắng hạng mục này trong 3 năm liên tiếp (2019, 2020 và 2021).

4. Đây cũng là năm thứ 9 liên tiếp, AO đã chiến thắng trong cuộc thi về Direct Bond Molar Tubes, đặc biệt là Ifit Tubes.

5. Lần thứ 6, các thun liên hàm Wildlife Series Elastics được đánh giá là tốt nhất trong phân loại về Elastic và Elastomerics.